Empresa familiar

Empresa familiar

Les empreses de caràcter familiar, per la seva especial idiosincràsia, han de tenir un tractament altament especialitzat. El nostre equip ofereix els serveis necessaris per al seu correcte funcionament, anticipant-se a les possibles incidències i oferint un assessorament que permeti garantir la seva continuïtat en el temps.

Principals serveis:

 

  • Resolució de conflictes família-empresa.
  • Rellançament empresarial.
  • Creació d’estructures de govern i presa de decisions eficaces.
  • Planificació estratègica i millora organitzativa.
  • Tutela i desenvolupament dels membres de la següent generació.
  • Formació.
  • Successió en la gestió.
  • Modificacions estatutàries i testamentàries.
  • Protocol familiar.
  • Oficina familiar: gestió de patrimonis i assumptes familiars.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres. Contactar

Contactar via whatsapp