Serveis d’assessorament laboral

Serveis d’assessorament laboral

Assessorament i gestió especialitzada en l’Administració Laboral i la Seguretat Social.

Principals serveis:

 

 • Assessorament en matèria de contractació: elaboració i renovació de contractes (subvencions, bonificacions).
 • Presentació telemàtica de contractes, pròrrogues, així com de les seves variacions contractuals.
 • Variacions de contractes i liquidacions.
 • Assessorament davant acomiadaments i amonestacions dels treballadors.
 • Confecció de nòmines o rebuts per al pagament de salaris.
 • Informació mensual sobre el cost dels treballadors.
 • Elaboració i enviament telemàtic d’assegurances socials models TC2 i TC1, liquidacions complementàries i mediació amb les administracions públiques.
 • Declaració mensual, trimestral i anual de retencions d’IRPF.
 • Tramitació de comunicats de baixa per accidents de treball o malaltia professional, així com la presentació a l’INSS o mútua corresponent dels comunicats d’alta i baixa d’I.T. els treballadors per compte propi.
 • Informació sobre actualitzacions en matèria de convenis.
 • Sol·licitud i seguiment de prestacions de la Seguretat Social.
 • Assessorament i/o representació davant inspeccions de treball.
 • Control de registre horari.
 • Prevenció d’assetjament sexual i per raó de sexe (per més informació clicar aquí).
 • Registre retributiu (per més informació clicar aquí).

Necessites més informació? Contacte amb nosaltres. Contactar

Contactar via whatsapp