Prevenció de Riscos Laborals

Serveis COVID: Es fan Test ràpids d'antígens, podent realitzar-se en la pròpia empresa.

Prevenció de Riscos Laborals

Oferim una àmplia gamma de serveis de prevenció que cobreixen, en les Especialitats Tècniques (Seguretat del Treball, Higiene Industrial i Ergonomia-Psicolosociologia), les següents accions determinades per la normativa aplicable:

 • Organització de la prevenció a l’empresa.
 • Formació dels delegats de prevenció.
 • Avaluació de riscos.
 • Planificació de l’activitat preventiva.
 • Pla de prevenció.
 • Investigació d’accidents.
 • Elaboració del pla de formació.
 • Avaluació inicial d’agents físics i químics.
 • Estudi de llocs amb pantalles de visualització de dades.
 • Elaboració i implantació del pla d’emergència.
 • Coordinació d’activitats empresarials.

Necessites més infortmació) Contacta amb nosaltres. Contactar

Contactar via whatsapp