Due diligence financera

Due diligence financera

Has analitzat l’impacte de la COVID-19 en els estats financers de la teva companyia davant una eventual transacció?

Així et podem ajudar:

 

  • Realització d’una due diligence financera amb un enfocament basat en la revisió d’aquelles àrees dels estats financers més impactades pel COVID-19, a les que és crucial prestar una especial atenció.
  • Quantificació de l’impacte en l’EBITDA recurrent de la companyia.
  • Determinació de l’impacte del COVID-19 en la generació de caixa recurrent, analitzant de manera específica el risc de solvència i la capacitat d’atendre el servei del deute amb la caixa operativa generada.
  • Anàlisi de l’efectivitat i els procediments de gestió de la crisi a nivell financer, protocols de risc i plans de continuïtat comercial.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres. Contactar

Contactar via whatsapp