Business intelligence

Business intelligence

El Business Intelligence pot arribar a transformar el teu negoci. El nostre coneixement i experiència en Business Intelligence fa referència a l’ús d’estratègies i eines que serveixen per transformar informació en coneixement, amb l’objectiu de millorar el procés de presa de decisions en una empresa.

 

En ser un concepte molt complex que té com a objectiu convertir dades en estadístiques simplificades, seran necessàries les següents fases:

 

  • Col·lecció de dades.
  • Anàlisi.
  • Estadístiques.
  • Decisions.

 

En plena era digital, prendre decisions ben informades és un dels principals factors de diferenciació de les empreses. Es tracta d’una cosa tan senzilla i alhora tan complexa com l’ús que les empreses fan de les dades i de la informació que tenen —del mercat, dels seus competidors, clients, proveïdors o fins i tot dels seus empleats— i de com la processen per poder prendre decisions ben informades.

 

Dotem d’intel·ligència empresarial qualsevol negoci, i donem suport en complexitat de recopilar les dades, processar-les, analitzar-les i presentar-les de manera que qualsevol les pugui entendre.

 

Els quatre grans avantatges que ofereix l’ús d’eines d’intel·ligència de mercat són:

 

  • La capacitat d’analitzar de forma combinada informació interna i externa procedent de diferents fonts i sistemes.
  • Una major profunditat d’anàlisi i una capacitat ampliada de reporting.
  • La possibilitat de remuntar aquesta anàlisi enrere en el temps en base a sèries històriques.
  • La capacitat de realitzar projeccions i pronòstics de futur en base a tota aquesta informació.

 

I per a la monitorització d’aquesta informació treballem amb diferents solucions:

 

Eines per a la gestió de dades. Permeten des de la depuració i estandardització de dades de procedència diversa fins a la seva extracció, transformació i trasllat a un determinat sistema.

Les aplicacions per descobrir noves dades. Permeten recopilar i avaluar nova informació (data mining o mineria de dades), i aplicar sobre aquesta informació nova o sobre la ja disponible tècniques d’anàlisi predictiu per realitzar projeccions de futur.

Eines de reporting. Un cop recopilada i tractada tota aquesta informació preexistent o nova, ajuden a les empreses a mostrar-la de manera gràfica i intuïtiva. També serveixen per integrar en quadres de comandament que mesurin si es compleixen o no determinats KPIs, o poden fins i tot generar tota mena d’informes de reporting.

 

Sovint es deia que la informació és poder. Però ara el poder és entendre-la. Per això qualsevol empresa avui dia hauria de plantejar-se seriosament l’ús d’eines d’anàlisi de dades per extreure tot el coneixement possible de la seva organització. Només així podrà mantenir-se competitiva al mercat.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres. Contactar

Contactar via whatsapp