Big data

Big data

El Big Data és un terme que fa referència a les quantitats de dades a gran volum i escala que sobrepassen la capacitat del programari convencional per ser capturades, processades i emmagatzemades en un temps raonable.

 

Un exemple clar de Big Data és que, si busques algun producte en un cercador com poden ser Google o Yahoo, després d’uns dies t’apareixen interessos relacionats amb aquest producte que vas buscar dies enrere. Actualment és un fet molt comú que passi això, ja que com més dades recopilem, tindrem més possibilitats de fer competitiu el negoci.

 

Quan parlem de Big Data no és que únicament ens referim a les dades, sinó sobretot a la capacitat de poder-les explotar per extreure’n informació i coneixement de valor per al nostre negoci. La finalitat del Big Data és poder dissenyar nous productes i serveis basant-se en les noves dades i informacions que adquirim sobre els nostres clients, sobre la nostra competència o el mercat en general.

 

Un cop recollida i emmagatzemada la informació, s’han d’extreure indicadors que puguin ser útils per prendre decisions, fins i tot en temps real. Per tant, la veritat sobre què és el Big Data i per a què serveix va molt més enllà de només pensar en «dades massives».

 

Les cinc “V’s” del Big Data

 

 • Volum: la quantitat de dades.
 • Velocitat: està relacionada amb el ritme al qual les dades s’estan generant.
 • Varietat: resideix en la gran diferència de formats en els quals trobem les dades i que poden anar des de text senzill a imatges, vídeos, fulls de càlcul i bases de dades senceres.
 • Veracitat: les dades han de ser fiables i han de ser mantingudes netes.
 • Valor: les dades i la seva anàlisi han de generar un benefici per a les empreses.

 

Els avantatges competitius que poden obtenir les empreses del Big Data són:

 • Rendiment financer.
 • Prendre decisions molt més ràpid que els seus competidors.
 • Executar les decisions segons el previst.
 • Prendre decisions basades en dades.

 

Alguns exemples del seu ús:

 

 • Màrqueting: segmentació de clients.
 • Esports: optimització del rendiment.
 • Salut pública: codificació de material genètic.
 • Noves tecnologies: desenvolupament de dispositius autònoms.
 • Seguretat: detecció i prevenció de crims.

Necessites més informació? Contacta amb nosaltres. Contactar

Contactar via whatsapp