Noticias Geslex1949

Obligacions fiscals setembre – octubre 2021

Notícies

Volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents als mesos de setembre i octubre. Per qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

 

SETEMBRE

 

Fins al 20 de setembre

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

 • Agost 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

 

IVA

 

 • Juliol i agost 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Agost 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

 • Juliol i agost 2021: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

 • Juny 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Agost 2021: 548, 566, 581
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

 • Agost 2021. Grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

 • Segon trimestre 2021. Pagament fraccionat: 583
 • Segon quadrimestre 2021. Autoliquidació: 587

 

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 

 • Agost 2021: 604

 

Fins al 30 de setembre

 

IVA

 

 • Agost 2021. Autoliquidació: 303
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model individual: 322
 • Agost 2021. Grup d’entitats, model agregat: 353

 

OCTUBRE

 

Fins al 20 d’octubre

 

RENDA I SOCIETATS

 

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

 

 • Setembre 2021. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230
 • Tercer trimestre 2021: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 136, 210, 216

 

Pagaments fraccionats Renda

 

 • Tercer trimestre 2021:
  • Estimació directa: 130
  • Estimació objectiva: 131

 

Pagaments fraccionats Societats i Establiments Permanents de no Residents

 

 • Exercici en curs:
  • Règim general: 202
  • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

 

IVA

 

 • Setembre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Setembre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Tercer trimestre 2021. Autoliquidació: 303
 • Tercer trimestre 2021. Declaració-liquidació no periòdica: 309
 • Tercer trimestre 2021. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
 • Tercer trimestre 2021. Serveis de telecomunicacions, de radiodifusió o de televisió i electrònics en l’IVA. Autoliquidació: 368
 • Tercer trimestre 2021. Operacions assimilades a les importacions: 380
 • Sol·licitud de devolució del recàrrec d’equivalència i subjectes passius ocasionals: 308
 • Reintegrament de compensacions en el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca: 341

 

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

 

 • Setembre 2021: 430

 

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

 

 • Juliol 2021. Grans empreses: 561, 562, 563
 • Setembre 2021: 548, 566, 581
 • Tercer trimestre 2021: 521, 522, 547
 • Tercer trimestre 2021. Activitats V1, V2, F1, F2: 553 (establiments autoritzats per a la gestió de la comptabilitat en suport paper)
 • Tercer trimestre 2021. Sol·licituds de devolució: 506, 507, 508, 524, 572
 • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

 

 • Setembre 2021. Grans empreses: 560
 • Tercer trimestre 2021. Excepte grans empreses: 560

 

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

 

 • Tercer trimestre 2021. Pagament fraccionat: 585
 • Pagament fraccionat 2021: 589

 

IMPOST ESPECIAL SOBRE EL CARBÓ

 

 • Tercer trimestre 2021: 595

 

IMPOST SOBRE LES TRANSACCIONS FINANCERES

 

 • Setembre 2021: 604
Contactar via whatsapp