Notícies

Què és el fons de maniobra d’una empresa?

Notícies

El fons de maniobra és un indicador clau en la gestió financera d’una empresa. Reflecteix la capacitat d’una organització per complir amb les seves obligacions financeres a curt termini i mantenir les seves operacions. En aquesta circular, explorarem detalladament el concepte de fons de maniobra i la seva importància...

+ Info >

En quin moment haig de repercutir l’IVA (meritació)?

Notícies

La meritació és el moment en què s’entén efectuada l’operació subjecta a l’IVA i el que determina la normativa aplicable a l’efecte de subjecció, tipus impositius, exempcions, etc. Amb caràcter general, en els lliuraments de béns es merita l’IVA quan el bé es posa a la disposició del client....

+ Info >
Contactar via whatsapp