Noticias Geslex1949

Fins al 30 de març pot modificar la base de cotització com a autònom

Sin categoría

Li recordem que té l’oportunitat de modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons edat, fins al 30 de març. Aquesta modificació tindrà efectes a partir del 1 d’abril de 2021. Els autònoms són els únics que poden triar la base de cotització. Aquesta decisió és molt important, ja que en depèn les seves prestacions presents i la seva futura pensió. La base de cotització es pot modificar fàcilment i de manera telemàtica a través del sistema RED. No obstant això, cal tenir en compte els tràmits i els períodes per fer el canvi.

Atenció. L’elecció que es faci de la quota serà molt important, perquè aquest és el paràmetre que marca la quantia de les prestacions que rebrà l’autònom en cas de malaltia, accident, atur, maternitat o jubilació.

Li recordem que des del 01-01-2018, s’estableix que els autònoms podran canviar de base de cotització fins a 4 vegades l’any, triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim que els resultin aplicables en cada exercici (el dia primer d’abril, juliol, octubre i gener). Fins aleshores, només es permetien 2 canvis cada any (abans del 1 de maig, amb efectes des del primer de juliol següent; i abans del primer de novembre, amb efecte des del primer de gener de l’exercici següent).  Així doncs, els autònoms que desitgin canviar la seva quota des del 1 d’abril, hauran de fer el canvi en la seva base de cotització abans del 31 de març. Dada crucial per a milers de treballadors per compte propi que continuen presentant caigudes superiors al 60% en la seva facturació, segons l’últim baròmetre de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), i que veuen en la seva quota mensual una despesa que llastra la rendibilitat del seu negoci.

En cas contrari, tota modificació en la base que vulguin realitzar els autònoms més enllà de març, caldrà esperar al començament del tercer trimestre, és a dir fins a juliol, perquè es faci efectiu el canvi.

A més, també pot sol·licitar que la quantia per la qual cotitza es vagi incrementant automàticament cada any en la mateixa proporció que ho hagi fet la base mínima o màxima de cotització, o comunicar que renuncia a aquest increment, i tot això haurà de comunicar-ho també abans del 1 d’abril. La sol·licitud de canvi de la base de cotització al règim especial de treballadors autònom es pot sol·licitar directament per l’autònom a través de la seu electrònica de la Seguretat Social, si disposa d’un certificat digital o usuari/contrasenya o mitjançant el servei «Canvi de base de cotització-autònoms».

Igualment, la sol·licitud es pot presentar mitjançant el model de sol·licitud de canvi de base de cotització al règim especial de treballadors autònom (TC.4005). Si està interessat a modificar la base de cotització (amb la finalitat d’augmentar la base de càlcul de la jubilació o la baixa d’incapacitat temporal), els agrairíem que ens ho fessin saber com més aviat millor.

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema. Una salutació cordial,

Contactar via whatsapp