Noticias Geslex1949

Els nous contractes formatius a partir de 2022

Notícies

La reforma laboral ha introduït modificacions en els contractes formatius. Entre altres novetats, s’eliminen els anteriors límits d’edat (entre 16 i 25 anys). No es podrà establir una durada inferior a tres mesos ni superior a dos anys. El contracte es pot interrompre durant els períodes de descans del centre educatiu si així es preveu.

 

La recent reforma laboral (reglada pel Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre) modifica l’article 11 de l’Estatut dels Treballadors per definir uns nous contractes formatius. Aquests contractes entraran en vigor a partir del 31 de març de 2022, però els que ja estan subscrits i que són vigents ho estaran fins a la finalització de la seva durada màxima.

 

La nova reforma laboral inclou dues modalitats de contractes formatius: en alternança Treball-formació i per a l’obtenció de la pràctica professional. S’eliminen els antics contractes en pràctiques, per a la formació i l’aprenentatge i per a la formació dual universitària.

 

Descarregar informació completa

Els nous contractes formatius a partir de 2022

Contactar via whatsapp