Noticias Geslex1949

Directrius bàsiques per a l’avaluació de riscos laborals

Notícies

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball ha elaborat un document que estableix les directrius i bases conceptuals de l’avaluació de riscos laborals i analitza detalladament les diferents etapes del procés. A més, el document inclou un llistat dirigit a facilitar la identificació de la normativa aplicable, així com de criteris, mètodes i instruments més rellevants en matèria d’avaluació de riscos laborals.

 

L’avaluació de riscos laborals és una activitat clau per a la gestió preventiva en les organitzacions, ja que a partir d’ella es determina i desenvolupa la resta de l’acció preventiva en l’organització. A més, conjuntament amb la planificació preventiva, és un instrument essencial per garantir la integració de la prevenció de riscos laborals en el sistema de gestió de les organitzacions, garantint així la seva eficàcia.

Doncs bé, l’Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball (INSST) ha elaborat el present document que estableix les directrius i bases conceptuals de l’avaluació de riscos laborals i analitza detalladament les diferents etapes del procés, tot això amb l’objectiu de dirigir-la de manera rigorosa, orientant-la cap al seu veritable valor tècnic i preventiu, amb la finalitat que serveixi per a la millora real i efectiva de les condicions de treball.

 

A més, el document inclou un llistat dirigit a facilitar la identificació de la normativa aplicable, així com de criteris, mètodes i instruments més rellevants en matèria d’avaluació de riscos laborals. Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Contactar via whatsapp