Noticias Geslex1949

Convocatòria d’ajuts destinats a la digitalització d’empreses del Segment I d’entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital

Notícies

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats. La quantia de l’ajut o bo digital serà de 12.000 € i amb el qual les pimes podran adquirir les solucions de digitalització per a àrees clau com: lloc web i presència a Internet, gestió de xarxes socials, comerç electrònic, gestió de clients, serveis i eines d’oficina virtual, intel·ligència empresarial i analítica, gestió de processos, factura electrònica, comunicacions segures i ciberseguretat. A partir del pròxim 15 de març les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a través de la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es) i el termini estarà obert durant sis mesos o fins que s’acabin els fons.

 

Al BOE del dia 26 de febrer s’ha publicat la Resolució de 24 de febrer de 2022, per la qual es convoquen els primers ajuts destinats a la digitalització d’empreses d’entre 10 i menys de 50 empleats, dins del programa Kit Digital.

 

Programa Kit Digital
El programa Kit Digital impulsat pel Govern d’Espanya té com a objectiu promoure la digitalització de petites empreses, micropimes i autònoms, i contribuir a modernitzar el teixit productiu espanyol.

 

Està dotat amb un pressupost de 3.067 milions d’euros, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, l’agenda Espanya Digital 2025 i el Pla de Digitalització de Pimes 2021-2025, i té l’objectiu de digitalitzar prop d’un milió de pimes i autònoms en tot el territori nacional de tots els sectors productius durant els pròxims tres anys.

 

L’Ordre ministerial que constitueix les bases reguladores per a la concessió d’aquests ajuts directes del programa Kit Digital es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el passat 30 de desembre i es pot consultar aquí https://boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/boe-a-2021-21873.pdf.

 

Convocatòria d’ajuts del Kit Digital del segment I (entre 10 i menys de 50 empleats), es podran sol·licitar a partir del 15 de març
A partir del 15 de març a les 11.00 h fins al 15 de setembre a les 11.00 h o fins a esgotar el pressupost, les empreses interessades podran sol·licitar aquests ajuts a la seu electrònica de Red.es (https://sede.red.gob.es).

 

L’import màxim total dels ajuts regulats en la present convocatòria és de cinc-cents milions d’euros (500.000.000 €).
El 10 de març, el catàleg amb els primers agents digitalitzadors adherits al programa, són els únics per subscriure els “acords de prestació de solucions de digitalització”, estarà disponible a la pàgina www.acelerapyme.es.

 

El termini d’adhesió per a ser agent digitalitzador estarà obert durant tota la vigència del programa Kit Digital, per la qual cosa aquest catàleg s’anirà ampliant segons que es vagin resolent les sol·licituds d’adhesió.

 

Els agents digitalitzadors són les entitats habilitades per a subscriure “acords de prestació de solucions de digitalització” amb les empreses beneficiàries dels ajuts del programa Kit Digital i titulars del bo digital. La seva funció és col·laborar i ajudar les pimes en el procés de sol·licitud dels ajuts i també seran representants voluntaris i en les actuacions de control que se’n derivin.

 

A més, seran ells els que presentin tota la documentació justificativa i, una vegada s’hagi prestat el servei i aprovat la seva justificació, els que rebin el pagament del bo digital.

 

A què es podrà destinar aquest ajut?

Es podrà destinar així mateix a l’adopció de solucions de digitalització la fi de la qual sigui substituir les solucions ja adoptades pel beneficiari, sempre que suposin una millora funcional. Per considerar-se millora funcional, haurà de complir els següents requisits:

1. La solució ha de ser completament nova i complir tots els requisits mínims de la categoria a la qual pertany, conforme a l’annex IV de les bases reguladores.

2. Que la solució substituïda no complís amb algun dels requisits mínims exigits en la mateixa categoria de solució de digitalització corresponent.

 

No es considerarà millora funcional:
1. Cap desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent.
2. Actualització de versions de programari pel proveïdor, això és, lliuraments que el proveïdor tregui sobre una versió.
3. Actualització o millora de versions.

 

Quin import d’ajut puc obtenir?

L’import màxim d’ajut per beneficiari serà de dotze mil euros (12.000 €). Els imports màxims d’ajut per categoria de solucions de digitalització, així com la durada que s’ha de mantenir la prestació del servei per al Segment I són els següents:

 

 

Contactar via whatsapp