Noticias Geslex1949

Catalunya. Ajuts i subvencions per empreses i pimes

Notícies

Per a les empreses i pimes a continuació relacionem una llista d’ajuts, subvencions i finançament a Catalunya que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

 

  1. Ajuts al sector agrícola en matèria de sanitat vegetal

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8291

Data de publicació: 10/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8291/1826300.pdf

 

  1. Subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8295

Data de publicació: 15/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Agència de Residus de Catalunya

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8295/1827045.pdf

 

  1. Ajut econòmic extraordinari d’emergència i puntual en forma de pagament únic a entitats del tercer sector social per fer front als efectes directes o indirectes de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8287

Data de publicació: 4/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825574.pdf

 

  1. Subvencions al Programa d’ajuts per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents (PREE)

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8286

Data de publicació: 3/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Institut Català d’Energia

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8286/1825283.pdf

 

  1. Ajuts destinats a pal·liar els perjudicis a les entitats privades del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars a causa del SARS-CoV-2

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8284

Data de publicació: 1/12/2020

Termini: fins a l’esgotament de la dotació pressupostària

Organisme oficial: Departament d’Educació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8284/1824512.pdf

 

  1. Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8303

Data de publicació: 24/12/2020

Termini: sense determinar

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828848.pdf

 

  1. Ajuts de la mesura de promoció de productes vinícoles en els mercats de països tercers corresponents a la campanya 2021-2022

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8305

Data de publicació: 29/12/2020

Termini: 14/01/2021

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829225.pdf

 

  1. Ajuts destinats a incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica corresponents a 2021

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8304

Data de publicació: 28/12/2020

Termini: 29/01/2021

Organisme oficial: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8304/1828893.pdf

 

  1. Línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes d’inversió en la renovació dels establiments d’allotjament turístic

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Núm. de butlletí: 8305

Data de publicació: 29/12/2020

Termini: 30/12/2022

Organisme oficial: Departament d’Empresa i Coneixement

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8305/1829227.pdf

 

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin.

 

Sense res més a afegir, rebi una salutació cordial.

Contactar via whatsapp